Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1523/VPCP-ĐMDN năm 2017 sắp xếp Công ty Quý Cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1523/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1523/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp Công ty Quý Cao

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 3441/UBND-ĐMDN ngày 26 tháng 12 năm 2016), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn s 779/BKHĐT-PTDN ngày 25 tháng 01 năm 2017). Tư pháp (công văn số 188/BTP-PLDSKT ngày 18 tháng 01 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 784/BNN-QLDN ngày 20 tháng 01 năm 2017), Nội vụ (công văn số 474/BNV-TCBC ngày 25 tháng 01 năm 2017) về sắp xếp Công ty nông nghiệp Quý Cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý thực hiện hình thức giải thể Công ty nông nghiệp Quý Cao. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sử dụng ngân sách của thành phố để bố trí kinh phí thực hiện giải thể Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ,
Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Đổi m
i và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, ĐM
DN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1523/VPCP-ĐMDN năm 2017 sắp xếp Công ty Quý Cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


640

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102