Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15200/BTC-CST về chính sách thuế đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15200/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15200/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về kiến nghị chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục và đào tạo nêu tại văn bản số 6954/BGDĐT-KHTC ngày 20/10/2010 đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về chính sách ưu đãi thuế áp dụng đối với Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Miền Nam, Bộ Tài chính đồng tình quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã có văn bản báo cáo kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo xác định ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện cụ thể tại văn bản số 13502/BTC-CST ngày 08/10/2010. Do đó đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trường thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật về thuế TNDN hiện hành.

Đồng thời để sớm giải quyết được các kiến nghị của Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Miền Nam và đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Sau khi văn bản sửa đổi, bổ sung được ban hành, các cơ sở xã hội hóa giáo dục và đào tạo sẽ được hưởng các ưu đãi thuế theo các quy định của văn bản pháp luật về thuế TNDN và văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-TTg nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: Vụ PC; HCSN; TCT;
- Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CST (TN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15200/BTC-CST về chính sách thuế đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.366
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122