Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 151/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 151/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 151/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (các công văn: số 2577/TTr-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009; số 3757/UBND-KTTH ngày 07 tháng 12 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (các công văn: số 16651/BTC-TCDN ngày 24 tháng 11 năm 2009; số 17501/BTC-TCDN ngày 14 tháng 12 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9417/BKH-PTDN ngày 07 tháng 12 năm 2009), Nội vụ (công văn số 3625/BNV-TCBC ngày 06 tháng 11 năm 2009), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 4160/LĐTBXH-LĐTL ngày 03 tháng 11 năm 2009) về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp chuyển thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp.

- Công ty Thương mại – Xuất nhập khẩu Thanh Lễ,

2. Doanh nghiệp chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

3. Các doanh nghiệp chuyển về làm công ty con của các tổng công ty;

- Chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương về làm công ty con của Tổng công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp,

- Chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Bình Dương về làm công ty con của Tổng công ty Thương mại – Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

4. Các doanh nghiệp của Đảng:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các Công ty: Sản xuất – Xuất nhập khẩu 3/2, Dịch vụ - Công nghiệp và Thuốc lá Bình Dương theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định việc chuyển đổi các doanh nghiệp trên theo đúng quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 151/TTg-ĐMDN sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.083
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87