Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1504/LĐTBXH-VL về việc quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1504/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1504/LĐTBXH-VL
V/v quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và các cơ quan có liên quan triển khai các công việc sau:

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng, cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, báo cáo sử dụng lao động của doanh nghiệp, tổ chức …. Khi tiến hành kiểm tra đề nghị lập biên bản ghi rõ các vi phạm và cam kết thực hiện có thời hạn của doanh nghiệp, tổ chức, lập danh sách người lao động nước ngoài làm việc tại từng tổ chức, doanh nghiệp tại thời điểm 12/5/2009 (độ tuổi, giới tính, quốc tịch, trình độ chuyên môn, thời gian làm việc, vị trí công việc, cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động).

Bộ sẽ cử Đoàn kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm.

2. Khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành tại địa phương về quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan trực tiếp đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, nhà thầu, chủ đầu tư và của các cơ quan, tổ chức; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với nhiều hình thức.

Đối với những doanh nghiệp, tổ chức đã được nhắc nhở mà không thực hiện kịp thời thì tổ chức thanh tra và kiên quyết xử lý theo quy định hiện hành.

4. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật Việt Nam về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các biện pháp xử lý các vi phạm.

Các nội dung tại điểm 1, 2, 4, đề nghị gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) trước ngày 31/5/2009 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của các địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của QH;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ (để phối hợp và chỉ đạo thực hiện);
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VP,  Cục VL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1504/LĐTBXH-VL về việc quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.218
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175