Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14982/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 14982/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14982/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 3037/HQBD-TXNK ngày 2/12/2014 của Cục Hải quan Bình Dương phản ánh vướng mắc trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại (nêu tại điểm 1 mục II công văn số 3037/HQBD- TXNK):

Ngày 7/10/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 410/TXNK-CST chuyển công văn số 2385/HQBD-TXNK ngày 25/9/2014 của Cục Hải quan Bình Dương để Vụ Chính sách thuế hướng dẫn thực hiện theo chức năng, thẩm quyền quy định. Ngày 1/12/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 17478/BTC-CST hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương thực hiện (đính kèm). Do đó, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này.

2. Về thuế nhập khẩu đối với thành phẩm, bán thành phẩm của doanh nghiệp bị thiệt hại nhập khẩu để bán vào thị trường Việt Nam (nêu tại điểm 2, mục II công văn số 3037/HQBD-TXNK):

Ngày 9/9/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 351/TXNK-CST chuyển Vụ Chính sách thuế công văn số 0157/HQĐNa-TXNK ngày 26/8/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai; công văn số 2118/HQBD-GSQL ngày 25/8/2014, số 2186/HQBD-GSQL ngày 29/8/2014 của Cục Hải quan Bình Dương để Vụ Chính sách thuế tổng hợp báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính Phủ xem xét quyết định.

Theo đó, ngày 13/10/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 14473/BTC-CST gửi Cục Hải quan Bình Dương, Đồng Nai trong đó có nội dung đề nghị các Cục Hải quan sớm tổng hợp đầy đủ số liệu theo nội dung nêu tại khoản 1 công văn số 478/BTC-CST ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị các Cục Hải quan khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp bị thiệt hại, chưa khôi phục sản xuất sau ngày 1/7/2014 thuộc đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 công văn số 478/BTC-CST để tổng hợp số liệu báo cáo về Bộ Tài chính theo công văn số 14473/BTC-CST trước ngày 15/11/2014.

3. Về việc xác định trị giá của hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam để thực hiện miễn, hoàn thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại (nêu tại điểm 3 mục II công văn số 3037/HQBD-TXNK):

Ngày 5/12/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 14577/PC-TCHQ chuyển nội dung công văn vướng mắc về vấn đề nêu trên đến Vụ Chính sách thuế (BTC) để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai, Hà Tĩnh (để thực hiện báo cáo về nội dung nêu tại điểm 2);
- Vụ CST (BTC)- để p/h;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14982/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226