Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1496/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhận gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1496/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 02/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1496/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhận gia công

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 740/HQTP-NV ngày 21/3/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị áp dụng biện pháp kiểm tra cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp nhận gia công lần đầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng loại hình gia công để gian lận thương mại, trốn thuế, đối với những doanh nghiệp nhận gia công lần đầu, nếu xét thấy cần thiết phải kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để xác định doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện hợp đồng gia công đã ký kết với thương nhân nước ngoài thì Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Việc kiểm tra cơ sở sản xuất phải được lập thành Biên bản có đầy đủ chữ ký xác nhận của công chức hải quan và doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1496/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhận gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122