Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 149/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng của dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 149/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65151/CT-TTHT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế GTGT của dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đ có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp trong nội địa Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5228/TCT-CS ngày 13/11/2017 xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương về việc doanh nghiệp chế xuất có được cung cấp dịch vụ, thực hiện gia công cho doanh nghiệp nội địa hay không (bản photocopy công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế sẽ có văn bản trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội sau khi có ý kiến tham gia từ các đơn vị nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC
- Vụ PC
- TCT
- Website TCT
- Lưu: VT, CS
(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 149/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng của dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


420
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145