Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14839/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 109/2014/TT-BTC và Công văn 15470/BTC-CST về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 14839/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14839/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC và công văn số 15470/BTC-CST

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1990/HQTN-NV ngày 28/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 và công văn số 15470/BTC-CST ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Vướng mắc nêu tại điểm 1 công văn số 1990/HQTN-NV của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh: Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, xử lý để trả lời Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

- Vướng mắc nêu tại điểm 2 và điểm 3 công văn số 1990/HQTN-NV của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh: Qua nghiên cứu, Tổng cục Hải quan thấy vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế quy định tại Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 và công văn số 15470/BTC-CST ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính do Vụ Chính sách thuế chủ trì tham mưu, hướng dẫn.

Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan chuyển các nội dung nêu tại điểm 2 và 3 công văn số 1990/HQTN-NV của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đến Vụ Chính sách thuế xem xét, hướng dẫn xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT; để phối hợp
- Cục GSQL; để phối hợp
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14839/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 109/2014/TT-BTC và Công văn 15470/BTC-CST về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144