Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14734/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14734/BTC-TCDN
V/v: Quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi:

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

 

Vừa qua, có một số Bộ, địa phương có công văn đề nghị Bộ Tài chính cho giữ lại tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần để bổ sung vốn cho các công ty nhà nước và thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để thống nhất quản lý, sử dụng và đảm bảo chấp hành nghiêm túc Nghị định số 187/2004/NĐ-CP nói trên và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/2005/CT-TTg ngày 17/3/2005 về đẩy nhanh vững chắc công ty nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị:
1. Các Bộ, địa phương đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước theo phương án Điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiên quyết thực hiện giải thể, phá sản các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, mất hết vốn nhà nước.
Chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần thực hiện nộp ngay các Khoản thu (bao gồm cả cổ tức phần vốn Nhà nước và cổ phần bán trả chậm cho người lao động) về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính (tài Khoản 942.01 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước).
Trường hợp người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, đề nghị Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét miễn nhiệm và thay thế.
2. Riêng đối với số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của địa phương tại thời Điểm 10/12/2004: Ủy ban nhân dân các tỉnh được sử dụng để bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp nếu Ủy ban nhân dân tỉnh không có nhu cầu sử dụng, đề nghị nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính; tránh đầu tư dàn trải và sử dụng không đúng Mục đích. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh lập báo cáo quyết toán Quỹ để thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính.
3. Việc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp tại các Bộ, địa phương được thực hiện theo nguyên tắc:
- Ngân sách Nhà nước hoặc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính chỉ cấp vốn Điều lệ ban đầu cho các công ty nhà nước thuộc diện Nhà nước giữ lại 100% vốn, trong đó ưu tiên các công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và các doanh nghiệp còn lại khác, sẽ thực hiện việc đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để tăng trưởng vốn Điều lệ và phát triển quy mô doanh nghiệp thông qua Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu quả và tăng cường giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không cấp vốn từ ngân sách Nhà nước để mở rộng quy mô vốn Điều lệ của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp huy động vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phần để tăng quy mô vốn hoạt động. Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp cần huy động vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, nước ngoài và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả và trả nợ vốn vay. Trong một số trường hợp đặc biệt Ngân sách Nhà nước có hỗ trợ một số hạng Mục đầu tư từ nguồn cấp phát Ngân sách Nhà nước cần thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và Luật Ngân sách Nhà nước.
Đề nghị các Bộ, địa phương thực hiện theo tinh thần trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14734/BTC-TCDN ngày 21/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158