Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1468/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương của công ty cổ phần

Số hiệu: 1468/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1468/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ tiền lương của công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 216/LĐ.TB&XH.TC ngày 17/4/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định Nghị định số 206/2004/NĐ-CP, Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần được vận dụng các quy định như công ty nhà nước để xây dựng đơn giá tiền lương, xác định quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc và đăng ký với Hội đồng quản trị Tổng công ty, công ty đồng thời thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội biết để theo dõi, kiểm tra.

2. Khi vận dụng, các thông số làm cơ sở để xác định đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty được tính như đối với công ty nhà nước. Do đó, hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị cũng được tính theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG


 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1468/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương của công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5