Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1467/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương của công ty cổ phần

Số hiệu: 1467/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1467/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ tiền lương của công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên

 

Trả lời công văn số 289/LĐTBXH-QLLĐ ngày 24/4/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định Nghị định số 206/2004/NĐ-CP, 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì công ty cổ phần không thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng đơn giá tiền lương như công ty nhà nước. Các công ty này được tự quyền xây dựng đơn giá tiền lương và trả lương cho người lao động hoặc vận dụng các quy định như công ty nhà nước để xây dựng đơn giá tiền lương. Khi vận dụng phải thực hiện đúng việc xây dựng đơn giá tiền lương như công ty nhà nước và đăng ký với Hội đồng quản trị Tổng công ty, công ty đồng thời thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội biết để theo dõi, kiểm tra.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG


 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1467/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương của công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209