Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1463/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã điều do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1463/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 16/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;
- Doanh nghiệp tư nhân Vũ Quy.
(đ/c: 6/6 Lương Ngọc Quyến, Khu 3, Phú Hà, Phan Rang, Ninh Thuận)

 

Trả lời công văn số 01/VQ ngày 26/2/2015 của doanh nghiệp tư nhân Vũ Quy và công văn số 248/CT-THNVDT ngày 27/1/2015 của Cục Thuế Phú Yên về thuế GTGT mặt hàng bã điều, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế GTGT mặt hàng bã điều, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3924/TCT-CS ngày 10/9/2014 hướng dẫn cụ thể (bản photo công văn kèm theo). Đề nghị Cục Thuế và doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và doanh nghiệp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC
- Vụ PC-TCT;
- CT Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Thuận;
- Lưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1463/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã điều do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123