Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1461/QLCL-CL1 năm 2014 bổ sung doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào Nga và Liên minh Hải quan do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1461/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 08/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QLCL-CL1
V/v: bổ sung DN được phép xuất khẩu TS vào LB Nga và Liên minh Hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long (DL 36);
- Công ty CP Hùng Vương (DL 308);
- Nhà máy CBTS Ba Lai - Công ty CP XNK LTS Bến Tre (DL 333);
- Công ty CP Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh (DL 69);
- Công ty TNHH Hùng Cá (DL 126).
- Công ty Cổ phần hải sản Minh Phú (DL 145);
- Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí (DL 321);
- Các Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhận được các văn bản của Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) thông báo dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản vào thị trường Liên bang Nga và Liên minh Hải quan đối với các doanh nghiệp có tên nêu trên (chi tiết xin xem Phụ lục kèm theo). Về vấn đề này, Cục có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp DL 36, DL 308, DL 333, DL 69, DL 126, DL 145, DL 321:

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm của Việt Nam, Liên bang Nga và Liên minh Hải quan trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào các thị trường này.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để tránh phát sinh vướng mắc (lưu ý: sản phẩm được phép xuất khẩu, hợp đồng xuất khẩu, nhà nhập khẩu đã được VPSS công nhận,...) khi xuất khẩu thủy sản vào LB Nga và LM Hải quan.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng:

- Thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thủy sản được sản xuất tại các doanh nghiệp DL 36, DL 308, DL 333, DL 69, DL 126, DL 145, DL 321 xuất khẩu vào LB Nga và LM Hải quan.

- Phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định về an toàn thực phẩm của Việt Nam, Liên bang Nga và Liên minh Hải quan trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào thị trường này (nếu nhận được yêu cầu).

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan CL Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga


 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VPSS THÔNG BÁO DỠ BỎ LỆNH TẠM ĐÌNH CHỈ NHẬP KHẨU THỦY SẢN VÀO LB NGA VÀ LM HẢI QUAN
(phụ lục ban hành kèm theo công văn số 1461/QLCL-CL1 ngày 8/8/2014)

TT

Tên doanh nghiệp

Mã số

Sản phẩm

Ngày được dỡ bỏ lệnh đình chỉ

Công văn của VSS

1.

Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long

DL 36

Cá tra, basa đông lạnh

04/8/2014

FC-EH-8/14346 ngày 04/8/2014

2.

Công ty CP Hùng Vương

DL 308

Cá tra, basa đông lạnh

06/8/2014

FC-EH-8/14532 ngày 06/8/2014

3.

Nhà máy CBTS Ba Lai - Công ty CP XNK Lâm Thủy sản Bến Tre

DL 333

- Cá tra, basa đông lạnh

- Hải sản (tôm, mực, bạch tuộc) đông lạnh

06/8/2014

FC-EH-8/14532 ngày 06/8/2014

4.

Công ty CP Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh

DL 69

Cá tra, basa đông lạnh

04/8/2014

FC-EH-8/14346 ngày 04/8/2014

5.

Công ty TNHH Hùng Cá

DL 126

Cá tra, basa đông lạnh

06/8/2014

FC-EH-8/14532 ngày 06/8/2014

6.

Công ty Cổ phần hải sản Minh Phú

DL 145

Tôm đông lạnh

15/7/2014

FC-EH-8/12769 ngày 15/7/2014

7.

Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí

DL 321

Tôm đông lạnh

06/8/2014

FC-EH-8/14532 ngày 06/8/2014

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1461/QLCL-CL1 năm 2014 bổ sung doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào Nga và Liên minh Hải quan do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.177

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54