Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 146/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp

Số hiệu: 146/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an

Trả lời công văn số 7193/UBND-ĐMDN ngày 11/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối với công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, nếu vận dụng Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ để xếp hạng và xếp lương cho các chức danh quản lý công ty thì Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng (phù hợp với ngành, nghề được phép kinh doanh) do Nhà nước ban hành để định hạng và ra quyết định xếp hạng công ty, đồng thời đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương. Riêng công ty cổ phần có trên 50% tổng số vốn của Nhà nước thì trước khi ra quyết định xếp hạng công ty, cần phải có ý kiến của đại diện chủ sở hữu vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần theo phân cấp quản lý hiện hành.

Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khi tiếp nhận bản đăng ký xếp hạng công ty cổ phần phải xem xét, kiểm tra việc vận dụng xếp hạng của công ty theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên. Trường hợp công ty xếp hạng không đúng quy định (về lựa chọn tiêu chuẩn xếp hạng, xác định giá trị và tính điểm từng chỉ tiêu, định hạng doanh nghiệp) thì có văn bản yêu cầu công ty điều chỉnh lại theo đúng quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An được biết và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 146/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.011
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93