Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Số hiệu: 1441-BKH/DN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 12/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1441-BKH/DN
V/v hướng dẫn bổsung ngành nghề kinh doanh của DNNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 1441 BKH/DN NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔSUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DNNN

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

 

Trong khi chưa cóhướng dẫn chung thi hành Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ vềthành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước (DNNN); trướcmắt, để đáp ứng kịp thời yêu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các DNNN,thi hành khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 50/CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạmthời hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Ngoài những ngành nghề phải được phép của Thủ tướng Chínhphủ và những ngành nghề phải có giấy phép theo quy định hiện hành, doanh nghiệpđược thay đổi ngành nghề kinh doanh trong phạm vi không làm thay đổi ngành nghềcấp I của doanh nghiệp (theo Nghị định 75/CP ngày 27/10/1993 của Chính phủ banhành hệ thống ngành kinh tế quốc doanh).

2- Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh dẫn đến thayđổi ngành nghề cấp I của doanh nghiệp hoặc dẫn đến thay đổi nhiệm vụ, ngànhnghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã ghi trong quyết định thành lập doanhnghiệp thì doanh nghiệp chỉ được thay đổi ngành nghề kinh doanh sau khi có vănbản chấp thuận của người ký quyết định thành lập doanh nghiệp.

3- Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với nhữngngành nghề phải được phép của Thủ tướng Chính phủ, người ký quyết định thànhlập doanh nghiệp phải xin phép Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có văn bản chấpthuận của Thủ tướng Chính phủ, người ký quyết định thành lập doanh nghiệp mớiquyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

4- Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có giấyphép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định hiệnhành, doanh nghiệp phải xin phép cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinhdoanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Riêng đối với các doanh nghiệptrực thuộc các bộ, ngành có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh có yêu cầu bổ sung những ngành nghề kinh doanh nàyphải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp trướckhi doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được bổ sung những ngành nghề kinh doanh này saukhi có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của cơquan có thẩm quyền.

5- Doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký sự thay đổi ngànhnghề kinh doanh (thay đổi những ngành nghề kinh doanh do doanh nghiệp tự quyếtđịnh và những ngành nghề kinh doanh phải có ý kiến thoả thuận của cơ quan cóthẩm quyền) với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải đăng báovề sự thay đổi ngành nghề kinh doanh.

 

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.654
DMCA.com Protection Status