Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1420/BKHĐT-HTX năm 2020 về triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1420/BKHĐT-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 05/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/BKHĐT-HTX
V/v triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Công , Thương; Xây dựng; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Liên minh hợp tác xã Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện văn bản số 1488/VPCP-NN ngày 27/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về Kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng (kèm theo văn bản số 1488/VPCP-NN ngày 27/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch triển khai Chiến lược và Đề cương Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030).

Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 (có kèm theo phụ lục số liệu) bằng văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/6/2020 (đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố) và trước ngày 30/6/2020 (đối với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương); các báo cáo khảo sát trước ngày 30/6/2020 và báo cáo chuyên đề trước ngày 15/7/2020 theo Kế hoạch kèm theo; đồng thời gửi bản mềm về Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ cucpthtx@mpi.gov.vn để tổng hợp.

Về các tài liệu liên quan, vui lòng liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Cục Phát triển Hợp tác xã, điện thoại: 0989256305, email: thuyngoc@mpi.gov.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cơ quan TW các đoàn thể: Hội Nông dân VN, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh VN (để phối hợp);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: Cục PTHTX, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1420/BKHĐT-HTX ngày 05/03/2020 về triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253