Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1418/QLCL-CL2 năm 2013 về kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sản phẩm chè do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1418/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/QLCL-CL2
V/v: kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất sản phẩm chè

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thừa Thiên Huế

Phúc đáp công văn số 07/CV-CCQLCL ngày 16/7/2013 của Chi cục về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất sản phẩm trà (chè), Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

- Quy định về điều kiện đảm bảo ATTP trong chế biến chè; theo QCVN 01-07:2009/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến chè - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Về biểu mẫu kiểm tra, đánh giá cơ sở chế biến chè: Sử dụng biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 2/8/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

- Về trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá; các hình thức kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở chế biến chè: Theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

- Về cấp giấy chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP cơ sở chế biến chè: Theo quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

Đề nghị Chi cục báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1418/QLCL-CL2 năm 2013 về kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sản phẩm chè do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.699
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175