Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1409/VPCP-QHQT ngày 26/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý giấy phép đầu tư của công ty liên doanh DONAFRANCE

Số hiệu: 1409/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1409/VPCP-QHQT
V/v xử lý giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh DONAFRANCE

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 506 BKH/ĐTNN ngày 2 tháng 2 năm 2004 và 1209 BKH/ĐTNN ngày 4 tháng 3 năm 2004), ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 1102/CV-UBT ngày 5 tháng 3 năm 2004), về Dự án Công ty liên doanh DONAFRANCE, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh DONAFRANCE.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng cần rút kinh nghiệm từ việc cấp giấy phép đầu tư những dự án không phù hợp chủ trương phát triển ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giải thích cho Công ty liên doanh DONAFRACE.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1409/VPCP-QHQT ngày 26/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý giấy phép đầu tư của công ty liên doanh DONAFRANCE

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33