Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1387/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng doanh nghiệp cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1387/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1387/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng doanh nghiệp cổ phần

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 559/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 20 tháng 4 năm 2009 của quí Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điểm 2, mục IV Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính có qui định: "Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các qui định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng các qui định về xếp hạng và xếp lương theo qui định tại Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần khác thì không phải thực hiện đăng ký với liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo qui định tại Thông tư này". Vì vậy, đối với Công ty cổ phần Phụ liệu may Nha Trang căn cứ Thông tư số 23/2005/TTLT-LĐTBXH-BTC nêu trên và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty Hội đồng quản trị ra quyết định xếp hạng công ty, không phải trình cơ quan nhà nước quyết định, đồng thời đăng ký bổ sung bảng lương viên chức quản lý theo hạng công ty được xếp với cơ quan quản lý lao động địa phương.

Khi nhận được bản đăng ký bảng lương viên chức quản lý theo hạng công ty, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét việc chấm điểm và định hạng công ty đúng theo qui định của Nhà nước. Trường hợp công ty định hạng không đúng theo Thông tư số 23/2005/TTLT-LĐTBXH-BTC thì yêu cầu công ty định hạng lại đúng qui định của Nhà nước.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng theo qui định của Nhà nước./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1387/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng doanh nghiệp cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.192
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233