Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1381/GSQL-GQ2 năm 2014 tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1381/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1381/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XP Power Việt Nam
(Lot D-4Q-CN, KCN Mỹ Phước 3, Quận Bến Cát, Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 0901/2014/XPVN-CV ngày 24/9/2014 của công ty TNHH XP Power Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất khi làm thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính, theo đó:

1. Về thời điểm thông báo định mức: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính thì đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX), thời điểm thông báo định mức chậm nhất vào thời điểm khai báo cáo nhập - xuất - tồn.

2. Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC thì đối với hàng hóa gia công, sản xuất hàng xuất khẩu làm thủ tục hải quan theo mục đích sản xuất và quản lý theo phương thức nhập - xuất - tồn. Theo đó, khi chuyển nguyên liệu, sản phẩm gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác thì công ty TNHH XP Power Việt Nam tự quản lý.

3. Về báo cáo thanh khoản: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC thì hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu của DNCX thực hiện báo cáo nhập - xuất - tồn cho cơ quan hải quan quản lý DNCX. Theo đó, định kỳ một quý một lần doanh nghiệp khai thông tin báo cáo nhập - xuất - tồn và chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH XP Power Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1381/GSQL-GQ2 năm 2014 tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172