Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1378TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1378 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Dương

 

Trả lời công văn ngày 25/2/2002 của Công ty TNHH Hoàng Dương về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về đề nghị của Công ty TNHH Hoàng Dương tại công văn nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 806 TCT/NV4 ngày 20/2/2002 trả lời Cục thuế thành phố Hải Phòng.

- Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành, quy định việc không thu lệ phí trước bạ đối với việc chia tách, sáp nhập tài sản theo quan hệ trực tiếp giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản (không xử lý việc chuyển tiếp giữa các khâu trung gian).

Do đó, nếu thành viên của Công ty TNHH Hoàng Dương rút vốn bằng tài sản về đăng ký tên thành viên đó hoặc Công ty TNHH Hoàng Dương chia tài sản đã đăng ký quyền sở hữu của mình cho Công ty vừa được tách ra từ Công ty TNHH Hoàng Dương (có nghĩa là sáng lập viên của Công ty mới vẫn là sáng lập viên của Công ty TNHH Hoàng Dương) thì không phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp tài sản đã đăng ký quyền sở hữu Công ty TNHH Hoàng Dương, sau đó chuyển giao cho Công ty khác đăng ký quyền sở hữu, nhưng Công ty này không phải được chia từ Công ty TNHH Hoàng Dương, có nghĩa là đã thay đổi sáng lập viên thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký sở hữu tài sản.

Việc Công ty TNHH Hoàng Dương chia tài sản cho thành viên và thành viên đó không đăng ký quyền sở hữu tài sản của mình, mà chuyển cho Công ty khác đăng ký (không phân biệt góp vốn hay chuyển nhượng do mua bán) thì cũng tương tự như trường hợp Công ty TNHH Hoàng Dương chuyển giao tài sản cho Công ty khác đăng ký quyền sở hữu nêu trên (đã thay đổi chủ sở hữu tài sản) thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Hoàng Dương biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1378 TCT/NV4 ngày 01/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!