Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 136/TTg-KTN mở rộng khu công nghiệp Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 136/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 136/TTg-KTN
V/v mở rộng KCN Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2010 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10059/BKH-QLKKT ngày 31 tháng 12 năm 2009 về việc mở rộng khu công nghiệp Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương mở rộng khu công nghiệp Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, diện tích từ 125 ha lên 608 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để lập và thực hiện Dự án đầu tư khu công nghiệp Tam Hiệp mở rộng, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp hiện có và theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 136/TTg-KTN mở rộng khu công nghiệp Tam Hiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.314
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218