Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13484/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13484/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13484/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DNCX

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(địa chỉ: Khu CN Yên Phong I, Yên Phong, Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 0104/13-FIN/SEV ngày 23/04/2013, số 0101/13-FIN/SEV của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với việc xuất khẩu sản phẩm vào thị trường nội địa. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Về thủ tục hải quan:

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều 41, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Từ ngày 01/11/2013 thực hiện theo quy định tại Điều 45, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

b) Về chính sách thuế:

- Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định tại các Giấy chứng nhận đầu tư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 7472/VPCP-QHQT ngày 26/10/2009; số 1061/VPCP-QHQT ngày 13/2/2010.

- Về thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại Điều 5, Luật Thuế GTGT và Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì Chi nhánh Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT trên lượng sản phẩm chuyển tiêu thụ nội địa. Trị giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu xác định theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Luật Thuế GTGT: Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế TTĐB (nếu có), cộng (+) với thuế BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 12, Thông tư số 205/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Căn cứ Điều 23, Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013, Bộ Tài chính đề nghị Công ty và Chi nhánh Công ty tự rà soát việc khai báo trị giá tính thuế đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Luật Thuế GTGT. Trong đó, giá nhập tại cửa khẩu là giá thực tế mà Chi nhánh Công ty thanh toán cho Công ty theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp phát sinh số thuế phải nộp bổ sung đề nghị kê khai và nộp vào tài khoản số 7111-Mã đơn vị QHNS: 1016278 của Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội trước ngày 30/10/2013. Quá thời hạn trên, Công ty không thực hiện việc kê khai và nộp bổ sung số thuế còn thiếu, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ ấn định số thuế còn thiếu theo quy định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế, TCT;
- Lưu: VT, TCHQ (13).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13484/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41