Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 134/2005/KHXX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2005/KHXX
V/v thành lập Hội đồng định giá
theo quy định tại Điều 92 BLTTDS.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Sau khi nghiên cứu Công văn số 207/CV.TA.2005 ngày 31-5-2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn thi hành quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần thi hành quy định này như sau:

1. Khi xét thấy cần thiết phải tiến hành định giá tài sản, Tòa án phải xem xét đối tượng cần định giá là loại tài sản nào, có liên quan đến cơ quan chuyên môn nào, Hội đồng định giá cần phải có bao nhiêu thành viên và trong trường hợp cụ thể này cần cử đại diện của cơ quan nào làm Chủ tịch Hội đồng định giá. Trên cơ sở đó, Tòa án có công văn gửi cho các cơ quan chuyên môn đề nghị cử cán bộ làm Chủ tịch và thành viên Hội đồng định giá. Trong công văn cần nêu rõ đối tượng cần định giá, yêu cầu cụ thể đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng định giá và thời hạn cơ quan chuyên môn có công văn trả lời cho Tòa án biết việc cử người tham gia Hội đồng định giá.

2. Sau khi nhận đủ các công văn trả lời của các cơ quan chuyên môn về việc cử người làm Chủ tịch và thành viên Hội đồng định giá; căn cứ vào Khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, Thẩm phán ra quyết định thành lập Hội đồng định giá. Quyết định thành lập Hội đồng định giá phải có các nội dung sau đây:

a. Ngày, tháng, năm ra quyết định thành lập Hội đồng định giá;

b. Tên của Tòa án ra quyết định thành lập Hội đồng định giá;

c. Họ và tên của Chủ tịch Hội đồng định giá và của các thành viên Hội đồng định giá; tên và địa chỉ cơ quan công tác của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng định giá;

d. Đối tượng cần định giá;

đ. Nhiệm vụ của Hội đồng định giá;

e. Thời gian tiến hành định giá.

Hội đồng định giá kết thúc nhiệm vụ và tự giải thể sau khi thực hiện xong việc định giá và đưa ra kết quả định giá.

3. Tòa án cần cử một Thư ký Tòa án để giúp Hội đồng định giá ghi biên bản về việc tiến hành định giá.

Nơi nhận:
- Như trên
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- các Tòa dân sự, kinh tế, lao động TANDTC (để theo dõi);
- UBND tỉnh Sóc Trăng (để phối hợp);
- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC)

KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 134/2005/KHXX ngày 20/06/2005 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Hội đồng định giá theo quy định tại Điều 92 BLTTDS

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.636

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!