Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1339/VPCP-ĐMDN về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1339/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1339/VPCP-ĐMDN
V/v thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (các tờ trình số 989/TTr-EVN-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2007, số 34/TTr-EVN-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2008 và số 117/TTr-EVN-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2008), ý kiến các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nội vụ về việc thành lập Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia theo hình thức công ty mẹ-công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100%, vốn điều lệ trên cơ sở tổ chức lại Công ty Truyền tải điện 1, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty Truyền tải điện 3, Công ty Truyền tải điện 4, Ban Quản lý dự án công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án công trình điện miền Trung và Ban Quản lý dự án công trình điện miền Nam.

Hội đồng quản trị tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định sử dụng vốn của Tập đoàn để thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, hình thành cơ cấu tổ chức Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia như đề nghị của Tập đoàn tại các văn bản nêu trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1339/VPCP-ĐMDN về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116