Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1317/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1317/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1317/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (các tờ trình: số 1738/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2010 và số 2922/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2010) và ý kiến của các Bộ: Công thương (công văn số 4942/BCT-TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2010), Kế hoạch  và Đầu tư (công văn số 3292/BKH-KTCN ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Tài chính (công văn số 6696/BTC-TCDN ngày 26 tháng 5 năm 2010) về việc phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam:

a) Xây dựng Đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Quyết định thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ sau đây:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin trên cơ sở tổ chức lại Công ty Bauxite Lâm Đồng – TKV và Ban Quản lý dự án tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chất Việt Bắc trên cơ sở tổ chức lại Công ty Thăm dò khai thác khoáng sản 109 và Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế.

c) Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ các đơn vị hạch toán phụ thuộc sau đây:

- Công ty Địa chất mỏ - TKV.

- Công ty Kinh doanh bất động sản – TKV.

d) Sắp xếp lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sau đây:

- Chuyển Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam và Trung tâm Y tế lao động – TKV thành đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập của Tập đoàn.

- Chuyển Công ty Năng lượng Sông Hồng – TKV thành Ban quản lý các dự án than đồng bằng Sông Hồng – Vinacomin.

đ) Chuyển Viện khoa học công nghệ mỏ và Viện cơ khí năng lượng và mỏ sang hoạt động theo mô hình tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

e) Việc tổ chức lại các công ty cổ phần: Than Cọc Sáu, Than Cao Sơn, Than Đèo Nai và Alumin Nhân Cơ – TKV thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

g) Thực hiện đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo đúng quy định của Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

2. Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu để thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chỉ có một trường đại học nghề mỏ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh & Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐMPTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1317/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57