Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1301/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1301/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1301/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
(Đ/c: Lô 4EA – Khu CN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số Draco-08 ngày 07/03/2008 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long đề nghị một số nội dung vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về XNK tại chỗ:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì trường hợp có lý do chính đáng Chi cục trưởng Hải quan quyết định gia hạn thời hạn nộp bản chính một số chứng từ kèm tờ khai hải quan (trừ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu) trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp áp dụng loại hình đăng ký tờ khai 01 lần, giao hàng nhiều lần đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, thì tại thời điểm mở tờ khai 01 lần, trường hợp doanh nghiệp có lý do chính đáng, Chi cục trưởng có thể có phép doanh nghiệp nợ hóa đơn VAT. Tuy nhiên, khi thực hiện giao nhận hàng hóa từng lần, doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ chứng minh hàng hóa đã được giao nhận.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) gửi qua đường chuyển phát nhanh (CPN):

Tại điểm 3, công văn 6690/TCHQ-TCHQ ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn hàng hóa chuyển cửa khẩu của DNCX thực hiện theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 18, Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ và việc ký thông quan.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu của DNCX chỉ được ký thông quan lô hàng sau khi lô hàng nhập khẩu đã được đưa vào khu chế xuất, DNCX.

Do vậy, để đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của DNCX được chặt chẽ, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn việc niêm phong hải quan hàng hóa và hồ sơ hải quan đối với lô hàng được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa của DNCX gửi qua dịch vụ CPN tại điểm 3, công văn 842/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2008.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các T, TP (để thực hiện).
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1301/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49