Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1245/TTg-KTTH năm 2013 cổ phần hóa và nộp các khoản thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1245/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/TTg-KTTH
V/v cổ phần hóa và nộp các khoản thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 429/BTC-TCDN ngày 18 tháng 6 năm 2013 về việc báo cáo tình hình thu, chi Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi chung là Quỹ), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cổ phần hóa Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ động xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

2. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ cổ phần hóa về Quỹ theo đúng quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1245/TTg-KTTH năm 2013 cổ phần hóa và nộp các khoản thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74