Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1242/VPCP-ĐMDN ngày 18/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sáp nhập Doanh nghiệp Nhà nước

Số hiệu: 1242/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 18/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1242/VPCP-ĐMDN
V/v sáp nhập DNNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 536/UB-ĐMDN ngày 20 tháng 02 năm 2004; ý kiến các Bộ: Thương mại (công văn số 4884/TM-TCCB ngày 22 tháng 10 năm 2003, Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 508 BKH/PTDN ngày 02 tháng 02 năm 2004), Tài chính (công văn số 787 TC/TCDN ngày 20 tháng 01 năm 2004) về việc sáp nhập Xí nghiệp Nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hoá vào Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX thuộc Bộ Thương mại; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý sáp nhập Xí nghiệp nuôi Tôm xuất khẩu Thanh Hoá thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá vào Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX thuộc Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp nhà nước nêu trên theo đúng quy định hiện hành. Bộ Thương mại chỉ đạo thực hiện cổ phần hoá Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thương mại và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1242/VPCP-ĐMDN ngày 18/03/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sáp nhập Doanh nghiệp Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123