Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1239/TTg-ĐMDN về rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất đối với công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1239/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 17/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/TTg-ĐMDN
V/v rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang.

 

Trong thời gian qua, một số đơn vị khi chuyển sang công ty cổ phần theo chủ trương thí điểm cổ phần hóa vườn cây, rừng trồng, đàn gia súc gắn với cổ phần hóa cơ sở chế biến, nhiều địa phương, nhiều đơn vị đã quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai (rà soát hiện trạng, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất). Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị sau khi cổ phần hóa chưa quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đất được giao, chưa rà soát, lập quy hoạch và làm thủ tục chuyển giao đất đai từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, nên đất đai bị buông lỏng quản lý, tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép diễn biến phức tạp.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và quản lý sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo các công ty nông lâm nghiệp (nông, lâm trường quốc doanh) đã thực hiện cổ phần hóa thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, Tổng công ty Rau quả - Nông sản làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn và triển khai ngay việc rà soát hiện trạng đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Luật Đất đai, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, đồng thời làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất đối với diện tích đã giao mà công ty đang tiếp tục quản lý, sử dụng để sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến của công ty.

b) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thành công việc nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Khẩn trương rà soát, kiểm kê hiện trạng đất và lập phương án quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất chưa bàn giao cho công ty cổ phần, chưa bàn giao cho địa phương quản lý sau khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (công ty, nông lâm trường quốc doanh).

b) Báo cáo hiện trạng, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất từ khi nhận bàn giao đối với diện tích đất đã bàn giao cho địa phương quản lý.

c) Rà soát đối với diện tích đất đã bàn giao cho công ty cổ phần để xác định rõ diện tích đất công ty cổ phần còn nhu cầu sử dụng và diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến. Trên cơ sở đó:

- Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất theo quy định hiện hành đối với diện tích đất công ty cổ phần còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến.

- Yêu cầu công ty cổ phần làm thủ bàn giao cho địa phương đối với diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến để quy hoạch, quản lý theo đúng quy định hiện hành.

d) Tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh nêu trên, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn sai quy định...) theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai, hoàn thành các công việc tại mục 2 nêu trên, lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11/2012;

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ và tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH.
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 42

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1239/TTg-ĐMDN về rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất đối với công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70