Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12232/TCHQ-PC năm 2015 buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm

Số hiệu: 12232/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12232/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1314/HQBĐ-CBL ngày 09/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc xin ý kiến xử lý vụ việc vi phạm đối với Công ty CP Điện máy Phú Long, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định tại điểm c khoản 5 Điều 11 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ thì biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm chỉ áp dụng trong trường hợp tang vật vi phạm không còn đối với hành vi tự ý tiêu thụ hàng hóa được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.

Theo các chứng từ trong hồ sơ do Cục Hải quan Bình Định cung cấp và giải trình của Công ty điện máy Phú Long thể hiện hóa đơn giá trị gia tăng xuất trước thời điểm thông quan hàng hóa nhưng theo phiếu xuất kho thì thực tế hàng hóa được giao sau thời điểm thông quan.

Do đó, yêu cầu Cục Hải quan Bình định thực hiện rà soát, kiểm tra, xác minh và làm rõ toàn bộ hồ sơ vụ việc đối với từng tờ khai, lô hàng nhập khẩu để xác định: thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thời điểm hàng hóa được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm Việt Nam; thời điểm thông quan hàng hóa và thời điểm thực tế giao hàng.

Nếu qua rà soát, kiểm tra theo hồ sơ vụ việc tại thời điểm xác nhận thông quan mà tang vật vi phạm vẫn còn được Công ty điện máy Phú Long bảo quản thì căn cứ điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 để xử phạt theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12232/TCHQ-PC ngày 25/12/2015 về buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!