Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12228/TCHQ-QLRR xử lý vướng mắc của doanh nghiệp tuân thủ 2015

Số hiệu: 12228/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12228/TCHQ-QLRR
V/v xử lý vướng mắc của DN tuân thủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng.

Thực hiện Điều 35 Quyết định 464/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/6/2015 về quản lý doanh nghiệp tuân thủ; căn cứ Quyết định 1002/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2004, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng rà soát thông tin hồ sơ xử phạt theo Quyết định số 61/QĐ-KTSTQ ngày 31/12/2014 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan Hải Phòng đối với Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng để cập nhật đầy đủ số tờ khai liên quan đến quyết định xử phạt theo hướng dẫn tại công văn số 8318/TCHQ-QLRR ngày 11/9/2015 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng hoàn thành việc cập nhật bổ sung thông tin vi phạm trước ngày 29/12/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12228/TCHQ-QLRR ngày 25/12/2015 xử lý vướng mắc của doanh nghiệp tuân thủ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!