Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12204/VPCP-ĐMDN năm 2017 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12204/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12204/VPCP-ĐMDN
V/v rà soát danh mục ĐVSNCL cổ phần hóa thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 148/TTr-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8594/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 10 năm 2017), Tài chính (công văn số 14576/BTC-TCDN ngày 30 tháng 10 năm 2017), Nội vụ (công văn số 5628/BNV-TCBC ngày 24 tháng 10 năm 2017) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh chuyn thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của các Bộ và thuyết minh về khả năng tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của 05 đơn vị sự nghiệp công lập theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ C
ng TTĐT; Vụ KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12204/VPCP-ĐMDN năm 2017 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.461
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202