Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1220/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1220/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1220/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn năng lực HĐXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 130/CV-SXD ngày 13/6/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc đăng ký năng lực hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo các văn bản pháp luật hiện hành về xây dựng không quy định doanh nghiệp phải đăng ký năng lực hoạt động xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chỉ quy định điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động tương ứng với mỗi hạng khi thực hiện từng công việc, công trình xây dựng.

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và khi hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Chương V của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Do đó việc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang quy định các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn phải đăng ký năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng (theo văn bản số 121/SXD-KTKH ngày 4/6/2008 của Sở Xây dựng ) mới được hoạt động là trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị Sở Xây dựng Hà Giang bãi bỏ văn bản này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Cty tư vấn ĐTXD 68
- VP, HĐXD (NTH-5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1220/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78