Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1214/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn thực hiện chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1214/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/TCT-KK
V/v: hướng dẫn thực hiện chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1267/BKHĐT-HTX ngày 28/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục sử dụng mã số thuế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chuyển sang loại hình doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;

- Điều 3, Điều 62 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH ngày 20/11/2012 của Quốc Hội;

- Khoản 1 Điều 5 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

- Điều 7 và Điều 10 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Căn cứ Chỉ Thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Căn cứ các quy định nêu trên, hiện tại việc cấp số Giấy chứng nhận của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và mã số thuế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đăng ký, tạo lập bởi các quy định khác nhau và chịu sự điều chỉnh bởi Luật Quản lý thuế và Luật Hợp tác xã. Mã số thuế cấp cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã độc lập với số Giấy chứng nhận hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (mã số thuế không đồng thời là số Giấy chứng nhận của hợp tác xã).

Do đó, đối với trường hợp chuyển đổi từ hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp thì:

- Trường hợp nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cho phép chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp mà không thực hiện giải thể hay chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (không làm thay đổi pháp nhân) đồng thời, doanh nghiệp chuyển đổi được kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Căn cứ theo qui định tại Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giữ nguyên mã số thuế khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, việc mã số thuế có được tiếp tục sử dụng làm mã số doanh nghiệp sau chuyển đổi, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp lý tại các văn bản pháp quy hiện hành để đưa ra hướng dẫn đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Trường hợp nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp mà phải giải thể hay chấm dứt hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (thay đổi sang một pháp nhân mới) thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế. Việc đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mới sẽ được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC .

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Thuế, kính chuyển Quý Bộ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1214/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn thực hiện chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


390

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102