Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1200/TCHQ-VNACCS năm 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp cần thúc đẩy tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành

Số hiệu: 1200/TCHQ-VNACCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS Người ký: Nguyễn Mạnh Tùng
Ngày ban hành: 08/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1200/TCHQ-VNACCS
V/v đính chính số liệu doanh nghiệp cần thúc đẩy tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 06/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS về việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố danh sách doanh nghiệp XNK nằm trong số doanh nghiệp chiếm 80% tờ khai thường xuyên mở tờ khai tại các đơn vị.

Tuy nhiên, do yếu tố kỹ thuật, việc phân bổ chỉ tiêu doanh nghiệp XNK có tỷ lệ khai lớn cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn chưa phù hợp. Vì vậy, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố danh sách doanh nghiệp XNK thay thế danh sách gửi kèm Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS.

* Đầu mối liên hệ: Đ/c Cao Huy Tài, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, di động: 0914942128, E-mail: taich@customs.gov.vn.

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS trân trọng thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, VNACCS (8b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TKHQ
Nguyễn Mạnh Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1200/TCHQ-VNACCS năm 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp cần thúc đẩy tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251