Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1185/TCHQ-GSQL về việc thuê mượn thiết bị giữa 2 doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1185/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1185/TCHQ-GSQL
V/v thuê mượn thiết bị giữa 2 doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 090224 ngày 24/02/2009 và công văn số 090225 ngày 25/02/2009 của Công ty TNHH Aureole BCD là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có trụ sở tại Khu chế xuất Long Bình đề nghị cho phép và hướng dẫn Công ty làm thủ tục mượn các thiết bị khuôn từ Công ty Furukawa là DNCX có trụ sở tại KCN Tân Thuận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 13, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ để giải quyết thủ tục mượn các thiết bị khuôn nêu trên giữa Công ty TNHH Aureole BCD và Công ty Furukawa.

Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản XIV, Mục II, Phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Aureole BCD
(thay trả lời);
(Đ/c: Lô B4, Khu CX Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1185/TCHQ-GSQL về việc thuê mượn thiết bị giữa 2 doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233