Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1178/TCT-CS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1178/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1178/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Xí nghiệp cơ khí xây dựng Thăng Long

Về nội dung kiến nghị của Xí nghiệp cơ khí xây dựng Thăng Long nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Từ 01/01/2009, có một số mặt hàng chịu thuế GTGT thuế suất 5% tăng lên 10%. Do đó sang năm 2009 khi xuất hóa đơn là 10%, nhưng những hợp đồng chúng tôi ký từ năm 2008 đến năm 2009 mới thực hiện xong nên khi xuất hóa đơn chúng tôi phải xuất với mức thuế suất là 5% hay 10%.

Trả lời:

Tại điểm 2 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: Thời điểm tính thuế GTGT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Từ ngày 01/01/2009 các hàng hóa, dịch vụ chuyển từ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% lên 10% thì việc áp dụng thuế suất thuế GTGT cho hàng hóa mua vào, bán ra được thực hiện theo nguyên tắc: Xuất hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm nào thì lập hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT tại thời điểm đó.

Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo những hợp đồng ký từ năm 2008 nhưng đến năm 2009 mới thực hiện xuất bán hàng hóa, dịch vụ thì Công ty lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1178/TCT-CS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49