Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1173/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1173/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hưng Yên
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1759/CT-KTT1 ngày 31/8/2011 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên hỏi về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 44 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về thuế TNDN quy định: “Giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Tại điểm 7.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Giảm 50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Tại điểm 1.1 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định: “Các ưu đãi về thuế TNDN nêu tại Mục II, Mục III, Phần này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài Công ty cổ phần hữu hạn Phát triển Hà Nội – Đài Tư chuyển nhượng vốn trong Công ty xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hà Nội – Đài Tư cho Công ty TNHH Nam Hòa là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công ty Nam Hòa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế thay cho nhà đầu tư nước ngoài thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn này được hưởng ưu đãi giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP , Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp sau khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện đơn vị mới thực hiện kê khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thì số thuế TNDN phát hiện tăng thêm không được hưởng ưu đãi giảm thuế.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định và hồ sơ cụ thể để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1173/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224