Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11676/VPCP-KTTH năm 2017 về báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11676/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11676/VPCP-KTTH
V/v báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017.

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7454/BKHĐT-PTDN ngày 12 tháng 9 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 13436/BTC-TCDN ngày 06 tháng 10 năm 2017), Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11291/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 10 năm 2017), Bộ Tư pháp (Công văn số 4706/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ Xây dựng (Công văn số 2461/BXD-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2017) về Đề án nghiên cứu nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; khắc phục, xử lý các dự án đầu tư đang thực hiện không hiệu quả, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đến nay chưa có báo cáo theo văn bản số 4917/BKHĐT-PTDN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng tại các Công văn trên đây và cơ quan khác để hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, ĐMDN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11676/VPCP-KTTH năm 2017 về báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


276
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153