Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1160/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160/TCT-DNK
V/v: Thuế đối với hoạt động chuyển nhượng nhà máy

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ý Anh
Đ/c: Số 1 Tây Kết - Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 57/VP ngày 21/12/2005 của Công ty TNHH Ý Anh đề nghị hướng dẫn thêm về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng nhà máy trực thuộc cho công ty khác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế GTGT:

Căn cứ Điểm 7, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng; căn cứ hợp đồng kinh tế ký kết giữa công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH là hoạt động chuyển nhượng vốn vì vậy thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2/ Về thuế TNDN:

Công ty TNHH Ý Anh phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ các Khoản chi phí bao gồm: giá trị còn lại của tài sản cố định; giá trị hàng hóa, vật tư, nguyên liệu còn tồn tại thời Điểm chuyển nhượng theo giá vốn của hàng hóa, vật tư, nguyên liệu; chênh lệch giữa các Khoản công nợ phải thu với các Khoản công nợ phải trả; các chi phí hợp lý có liên quan đến chuyển nhượng.

Công văn này thay thế Điểm 2 công văn số 4414/TCT-DNK ngày 2/12/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên
- Công ty Detech
- Lưu VT, Ban PCCS, TTHT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1160/TCT-DNK ngày 31/03/2006 của Tổng Cục thuế về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng nhà máy trực thuộc cho công ty khác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255