Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1151/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/TCT-ĐTNN
V/v: địa điểm hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 316/CT-ĐTNN ngày 05/3/2007 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc địa điểm hoàn thuế đối với các nhà thầu thực hiện dự án tại địa bàn thành phố Hải Phòng và được Cục Thuế thành phố Hải Phòng trực tiếp cấp mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Mục I, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 và Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính; Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 4926/TCT-ĐTNN ngày 26/12/2006 của Tổng cục Thuế (gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thì:

- Các nhà thầu nước ngoài áp dụng chế độ kế toán Việt Nam phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo từng hợp đồng nhà thầu ký với mỗi chủ dự án đầu tư riêng biệt, sau đó đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi đặt văn phòng điều hành của nhà thầu (điều hành chính dự án đã ký nêu trên). Đồng thời, thực hiện việc hạch toán, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của từng hợp đồng tại cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho dự án này.

- Trường hợp cùng một hợp đồng nhà thầu (với một chủ dự án) nhưng chủ dự án có nhiều công trình ở khác địa phương thì nhà thầu thực hiện việc kê khai, tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ quy định tại từng địa phương nơi có công trình, nhưng quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN của toàn bộ dự án tại cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho dự án này (nơi đặt văn phòng điều hành).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cụ thể Nhà thầu nước ngoài Shimizu đã đăng ký và được Cục Thuế thành phố Hải Phòng chấp thuận cấp mã số thuế số 0200607803 (ngày 04/01/2005) cho hợp đồng nhà thầu xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Toyota Gosei Hải Phòng tại Hải Phòng; Mã số thuế số 0200651217 (ngày 21/12/2005) cho hợp đồng nhà thầu xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Citizen Việt Nam tại Hải Phòng. Nhà thầu Shimizu cũng đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (theo quy định) trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Do vậy, nhà thầu Shimizu thực hiện việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN của từng hợp đồng (theo từng mã số thuế được cấp) với Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Nhà thầu Shimizu phải thực hiện việc hạch toán riêng cho từng hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Nhà thầu Shimizu
- Lưu: VT, Vụ PC, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1151/TCT-ĐTNN ngày 26/03/2007 địa điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!