Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1142/GSQL-GQ2 năm 2016 xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1142/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/GSQL-GQ2
V/v xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Tiếp vận Kintetsu Việt Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Kintetsu.
(Đ/c: Lô 38G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20160628 ngày 28/6/2016 của Công ty TNHH Tiếp vận Kintetsu đề nghị giải quyết vướng mắc đối với trường hợp của Công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Chi cục trưởng chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định việc hoàn thuế, không thu thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Thông tư này. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nào thì thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế tại Chi cục đó.

Vì vậy, đối với tờ khai số 10080214411/E31 ngày 01/4/2016 của Công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam đăng kí tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài thì Công ty thực hiện việc hoàn thuế, không thu thuế (nếu có) tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài.2/ Công ty có trách nhiệm sử dụng số nguyên vật liệu nhập khẩu của tờ khai số 10080214411/E31 dẫn trên theo đúng mục đích sử dụng đã khai báo với cơ quan hải quan, thực hiện việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên và nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp theo quy định.

3/ Về vấn đề nợ thuế, Cục Hải quan Tp.Hà Nội có công văn số 2838/HQHN-GSQL ngày 05/8/2016 trả lời về vấn đề này.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

(Gửi kèm công văn số 2838/HQHN-GSQL ngày 05/8/2016)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp.Hà Nội (để biết, p/h);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1142/GSQL-GQ2 năm 2016 xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


398
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76