Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1137/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 rà soát thời điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thời điểm cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1137/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v rà soát thời điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài và thời điểm cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thời gian qua, qua công tác thanh kiểm tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thấy có tình trạng các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không thực hiện nghiêm túc việc đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là giấy phép) sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 11 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể là “Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quá thời hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi giấy phép thì giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài rà soát và báo cáo gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 31/3/2017 về thời điểm được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thời điểm đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (theo mẫu gửi kèm). Đồng thời, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ nghiêm túc tuân thủ quy định về đổi giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

BÁO CÁO RÀ SOÁT NGÀY CẤP GIẤY PHÉP VÀ NGÀY ĐƯỢC CẤP LẠI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GẦN NHẤT

(Kèm theo công văn số 1137/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Tên doanh nghiệp:

2. Số và ngày cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện đang có hiệu lực:

3. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp:

4. Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu:

5. Ngày cấp và lần cấp đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi trên giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

6. Ngày cấp và lần cấp đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp được cấp/cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Nếu có)? Lý do được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của từng lần? Lý do doanh nghiệp chưa làm hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép sau khi đã được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1137/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 rà soát thời điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thời điểm cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


370
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41