Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11325/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty phát điện 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11325/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 20/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11325/VPCP-KTTH
V/v xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty phát điện 3

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018.

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công văn số 341/EVN-TCKT ngày 06 tháng 9 năm 2018), ý kiến của Bộ Công Thương (Công văn số 8217/BCT-ĐLTĐL ngày 09 tháng 10 năm 2018), Bộ Tài chính (Công văn số 12649/BTC-TCDN ngày 16 tháng 10 năm 2018), Bộ Tư pháp (Công văn số 3640/BTP-PLQT ngày 27 tháng 9 năm 2018) về việc xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá đến 31 tháng 12 năm 2017 của Tổng công ty phát điện 3 (GENCO3), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 xem xét, quyết nghị vấn đề trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg.CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11325/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty phát điện 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172