Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 113/BXD-HĐXD mua lại doanh nghiệp của Nhà đầu tư mới trong Công ty TNHH Hainal-Konyi (Việt Nam) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 113/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/BXD-HĐXD
V/v mua lại doanh nghiệp của Nhà đầu tư mới trong Công ty TNHH Hainal-Konyi (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8523/SKHĐT-ĐT ngày 30/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho việc mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư mới trong Công ty TNHH Hainal-Konyi (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000711 ngày 29/7/2008 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp thành lập Công ty TNHH Hainal-Konyi (Việt Nam) của Nhà đầu tư Hainal-Konyi (S) Pte. Ltd, Singapore (chuyển đổi nhà đầu tư, loại hình doanh nghiệp; tăng vốn điều lệ và vốn góp; điều chỉnh tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp) không làm thay đổi mục tiêu hoạt động, kinh doanh theo giấy phép được cấp. Do vậy, đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 113/BXD-HĐXD mua lại doanh nghiệp của Nhà đầu tư mới trong Công ty TNHH Hainal-Konyi (Việt Nam) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87