Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11260/VPCP-V.I 2017 phản ánh kiến nghị của Công ty Biển Vàng An Thới

Số hiệu: 11260/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11260/VPCP-V.I
V/v phản ánh, kiến nghị của Công ty Biển Vàng An Thới (tỉnh Kiên Giang)

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Biển Vàng An Thới (Địa chỉ: số 42 đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có đơn gửi Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12 tháng 01 năm 2017 chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Hòn Xưởng. Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Biển Vàng An Thới theo nội dung văn bản số 2269/VPCP-V.I ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTg CP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Công ty Biển Vàng An Thới (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Vụ: ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11260/VPCP-V.I ngày 23/10/2017 về phản ánh, kiến nghị của Công ty Biển Vàng An Thới (tỉnh Kiên Giang) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.966

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!