Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11209/VPCP-ĐMDN năm 2019 về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11209/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11209/VPCP-ĐMDN
V/v hội nghị Thủ tướng với DN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Ngân hàng nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Nông nghip và Phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8943/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 11 năm 2019 và số 166/PTDN-THCS ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế vào 8h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019 như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan:

- Tổ chức Hội nghị chu đáo, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; thảo luận những vấn đề cụ thể;

- Thành phần mời rộng rãi;

- Dự thảo bài phát biểu, kết luận chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2019; Sau Hội nghị dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

3. Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Ngân hàng nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Nông nghip và Phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh...cử đại diện lãnh đạo tham dự, chuẩn bị bài tham luận theo chương trình kèm theo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Cao Lục, Mai Thị Thu Vân, Cng TTĐTCP, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT, KTTH, Cục QT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Minh

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11209/VPCP-ĐMDN ngày 09/12/2019 về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253