Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1115/TCT-KK về kê khai thuế của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1115/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 29/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1115/TCT-KK
V/v kê khai thuế của chi nhánh

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam
(Địa chỉ: Số 9, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai)

 

Trả lời văn bản số 2012001-GB ngày 09/02/2012 của Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam về việc kê khai thuế của chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1, Điều 9 Luật doanh nghiệp 2005 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp: “Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;…”

- Điểm 3.3.c, Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định:

“c/ Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế…”

- Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế…

- Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế môn bài:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì:

- Trường hợp Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) có các chi nhánh tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Nhà Trang (Khánh Hòa), theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh là kinh doanh các sản phẩm thức ăn cho tôm, cá do Công ty sản xuất ra, thì chi nhánh phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT, thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chi nhánh hoạt động.

- Trường hợp Công ty chỉ “sử dụng các chi nhánh này để làm kho chứa hàng giao hàng cho khách theo sự điều động của Công ty tại trụ sở chính”, chi nhánh ở các tỉnh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu (mọi hoạt động giao dịch với khách hàng như: đặt hàng, xuất hóa đơn, thu tiền hàng đều thực hiện ở trụ sở chính của Công ty tại Đồng Nai) thì căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 10 và Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC, trụ sở chính kê khai nộp thuế GTGT tập trung cho cả các chi nhánh, chi nhánh thực hiện kê khai nộp thuế môn bài của chi nhánh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam biết và thực hiện khai thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của các chi nhánh với cơ quan đăng ký kinh doanh cho phù hợp với thực tế hoạt động.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP: Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1115/TCT-KK về kê khai thuế của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125