Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11107/BTC-CST năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với tiền nhận bồi thường của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11107/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11107/BTC-CST
V/v Thuế GTGT đối với tiền nhận bồi thường của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam.

Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) nhận được công văn số 676/CT-TTr ngày 15/4/2014 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tiền nhận bồi thường của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty hay Bên Mua). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản thu của Công ty từ việc sửa chữa, thay thế hàng hỏng cho Công ty PT Honda Lock Indonesia và Công ty Honda Lock Thái Lan (Bên Bán) là khoản thu về bồi thường, không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Bên Bán trả tiền bồi thường cho Bên Mua nên không phát sinh thu nhập của Bên Bán (bên nước ngoài) tại Việt Nam, và do vậy không phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu.

- Các văn bản từ ngày 01/3/2012 về trước nội dung trên chưa được hướng dẫn rõ, cụ thể và đầy đủ. Từ Thông tư số 06/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012 đã quy định rõ, cụ thể khoản thu về bồi thường không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Đồng thời, chính sách thuế GTGT quy định tại Luật thuế GTGT từ ngày 01/01/2009 đến nay đối với hoạt động này không thay đổi, việc thực hiện theo công văn số 3813/BTC-CST ngày 26/3/2014 của Bộ Tài chính áp dụng thống nhất từ ngày 01/01/2009.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT; Vụ PC (để thực hiện);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trang Thông tin điện tử: Bộ Tài chính, TCT;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11107/BTC-CST năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với tiền nhận bồi thường của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74